menu

jak dál?

odkazy

Jak psát příspěvky

3. 8. 2008

Psaní diskusních příspěvků (ať už pod články nebo do volné diskuse) je zpříjemněno několika drobnostmi, které vám dovolí nezabývat se formální stránkou a přesto jednoduše a přehledně vyjádřit své myšlenky.

Chcete-li, aby váš příspěvek měl více odstavců, oddělte je prázdným řádkem. Důležité myšlenky můžete zvýraznit tučně – stačí dané slovo, sousloví nebo větu „obalit“ do hvězdiček (*). Text mezi dvěma hvězdičkami se zobrazí tučně.

Toto jsou veškeré věci, na kterými musíte případně přemýšlet. Další drobnosti jsou úplně automatické. Například odkazy se zvýrazní a bude možné na ně kliknout. Dále se systém řídí několika základními typografickými pravidly a správně používá české uvozovky, pomlčky a za jednopísmenné předložky a spojky vkládá nezalomitelnou mezeru. Také odstraní prázdné řádky a mezery na začátku a konci vašeho příspěvku.