menu

jak dál?

odkazy

Podmínky používání

3. 8. 2008

Provozovatel těchto stránek se zavazuje neposkytovat e-mailovou adresu Uživatele služby třetím osobám s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla:

  • nevyjadřovat se v diskusích způsobem, který odporuje zákonům ČR a slušnému chování
  • každý týden vyplnit svou hmotnost

V případě porušení pravidel si Provozovatel vyhrazuje právo smazat příspěvky Uživatele, při vážnějším nebo soustavném porušování pravidel zablokovat Uživateli účet.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje, které zadá do systému (s výjimkou e-mailové adresy), jsou veřejně dostupné a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich zneužití či jakoukoli jinou újmu.